Program

     

Program

09:00 25.3.2010 slavnostní zahájení
09:30   Dopady současné hospodářské krize na cestovní ruch - garant Ing. Pavel Attl, Ph.D.
    Změny ve spotřebním chování obyvatel během krize - Vlček (VŠH Praha)
    Nové marketingové přístupy v průběhu krizových jevů - Kiráĺová (VŠO Praha)
    Činnost agentury CzechTourism v období krize - Fojtáchová (Czech Tourism)
    Veřejná podpora cestovního ruchu z ROP - Vystoupil (Masarykova univerzita Brno)
    diskuse
10:45   Přestávka
11:15   Nové příležitosti v regionálním cestovním ruchu - garant Ing. Lucie Petříčková, Ph.D.
    Problematika rozvoje nových příležitostí v cestovním ruchu - Kulman (KPMG)
    Výhoda propojení různých produktů cestovního ruchu v praxi - Foltýn (A.T.I.C.)
    Využití vodních toků v osobní lodní dopravě dopravě - Plessney (Povodí Labe)
    diskuse
12:30   Přestávka
13:30   Moderní AV technologie a komunikační prostředky v cestovním ruchu - garant Libuše Pitelková, marketingový specialista
    Moderní technologie a trendy v AV technice, aneb jak upoutat návštěvníky - Kreidl
    Průvodcovské systémy jako efektní nástroj oblasti cestovního ruchu - Plass (AV Media)
    Internetové prezentace – chyby a výhody - Legnavský (Styleweb)
    diskuse
14:45   Přestávka
15:15   Úloha destinačního managementu v regionálním CR - garant Ing. Petr Studnička
    Jak je důležitý destinační management, partnerství a spolupráce - Nejdl (VŠH Praha)
    České Švýcarsko a E.D.E.N. - Mráz (České Švýcarsko)
    Význam “místních produktů“ pro rozvoj cestovního ruchu - Kovář (Travel Profi)
    diskuse
16:30   konec pracovní části

Představení některých produktů v oblasti CR
prezentace elektrokol (možnost vyzkoušení), ukázky map, cyklonavigací, audioguidů


18:00   Loď Porta Bohemica 1 – slavnostní večeře s programem a projížďkou
    Představení oblasti České středohoří
    Podpis Dohody o spolupráci mezi CCR Litoměřice a VŠH Praha
    Předání ocenění „Významný počin pro rozvoj regionálního cestovního ruchu“

09:30 26.3.2010 přesun do podzemních prostor města Terezín od informačního centra v LTM
10:00   Význam spolupráce různých subjektů v cestovním ruchu
    Pevnostní město Terezín – nový produkt cestovního ruchu - Kubíček Terezín
    Představení propojení Terezína a Litoměřic v cestovním ruchu (po vodě, na kole i pěšky)
    diskuse
    zakončení konference
11:00   Coffee break
    prohlídka Gánů, opevnění a Terezína
    zakončení konference
12:30   Oběd
     


  Doprovodné akce konané při konferenci
25.3.2010 – Dům kultury Litoměřice
Slavnostní podepsání Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
(mezi městem Litoměřice, zastoupeném starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem a Biskupstvím litoměřickým zastoupeným Mons. Janem Baxantem, Litoměřickým biskupem)
Seminář Předpoklady udržitelnosti v cestovním ruchu
Ing. Pavel Attl, Ph.D. – Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu na Litoměřicku
Ing. Karel Nejdl, CSc. – Udržitelný cestovní ruch jako mentální kategorie
Ing. Lucie Petříčková, Ph.D. – Vztah udržitelného rozvoje CR a destinačního managementu
Ing. Petr Studnička – Udržitelnost cestovního ruchu a řešení disparit
Ing. Jiří Sysel – Řízení kvality jako nástroj pro udržitelný rozvoj
Seminář Reklama a optimalizace na internetu

Zahraniční účast - Představení fotografií a destinace Mazurských jezer – 25.3.2010
Slavnostní vyhlášení vítězů 27.3.2010 v 15.00 v divadle K.H. Máchy
Fotografická soutěž - Život a cestovní ruch – Města a obce Českého středohoří
Literární soutěž - Máchovou stopou
27. a 28.3.2010 – Kino Máj Litoměřice a dům kultury
Přehlídka cestovatelských filmů - „Cestou necestou“

26.3.2010 – Terezín
Slavnostní podepsání Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
(mezi městem Litoměřice, zastoupeném starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem, městem Terezín, zastoupeném starostkou Růženou Čechovou a Památníkem Terezín, zastoupeném ředitelem PHDr. Janem Munkem, CSc.)

Press trip „Z Terezína lodí do Českého středohoří“ (pouze pro přihlášené novináře)
Terezín podzemí, Památník Terezín, zámek a podzemí – Ploskovice , koňská farma Zababeč, zámek a pivovar Velké Březno)
Změny v programu vyhrazeny

MENU

Přihláška na konferenci

Přihláška na nadcházející konferenci Stop and Stay bude uveřejněna včas před konáním konference.

Kontaktní informace

info@stopandstay.cz
www.stopandstay.cz
tel.: +420 840 654 654

Partneři akce

Logo

© 2013-2018 Stop and Stay  |  Všechna práva vyhrazena
Webdesign skit.cz  |  Design od ingrove.com