Časový harmonogram 2015

* Program je předběžný a drobné změny jsou možné.

1. den - středa 29. dubna

8.00 – 9.00

Prezence účastníků konference

9.00

Slavnostní zahájení

9.05

Úvodní slovo PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta města Kadaň

9.10

Úvodní slovo Ing. Jan Herget, ČCCR - CzechTourism

9.15

Úvodní slovo Ústecký kraj

9.20

Úvodní slovo Ing. Kateřina Mazánková, předsedkyně Správní rady Destinační agentury Dolní Poohří

9.25

Úvod do 1. dne konference – moderátor Ing. Jan Tlučhoř PhD., Katedra marketingu, obchodu a služeb, ZČU Plzeň

9.30 – 9.40

Historie konference 2009 – 2014 očima novináře - PhDr. Laďa Kovář, Travel profi

„Ohře spojuje města“

9.40 – 10. 00

Cestovní ruch Kadaňska - PaedDr. Jiří Kulhánek, město Kadaň

10.00 – 10.20

Knihovna Louny jako centrum poučení i zábavy - Mgr. Dagmar Kučerová, Městská knihovna Louny

10.20 – 10.40

Pozdrav z Litoměřic – Ing. Martina Vondráková, CCR Litoměřice

10.40 – 11.00

Děčín město na Labi - Mgr. Hana Cermonová, město Děčín

11.00 – 11.20

Coffee break

 „Nejen cesty po Ohři nás spojují“

11.20 – 11.40

Cyklostezka Ohře – Ing. Milan Zukal, Karlovarský kraj

11.40 – 12.00

Vodácká Ohře – Miroslav Volf, Vodácká Ohře

12.00 – 12.20

Labská stezka – Luděk Jirman, DA České středohoří

12.20 – 12.40

130 let Moldavské horské dráhy – Jan Setvák, Přátelé moldavské železnice

12. 40 - 13. 30

Oběd

„Ohře spojuje pohledy na cestovní ruch“

13.30 - 13. 50

Superlativy v cestovním ruchu - Mgr. Jan Losenický

13.50 – 14.10

Časopis Brána očima autora - Rosťa Křivánek

14.10 – 14.30

Františkánský klášter v Kadani – Cesta od devastace k UNESCO - PaedDr. Jiří Kulhánek, město Kadaň

14.50 – 17.00

Poznávací výlet – Areál lidových staveb Stará Ves v Zooparku Chomutov

17.00 – 19.00

Ubytování

19.00 – 22.00

Společenský večer

– procházka s Maxipsem Fíkem noční Kadaní vč. jedinečné prohlídky Františkánského kláštera

- zvláštní ocenění pro (ne)známé osobnosti za přínos regionálnímu cestovnímu ruchu

- tanec a zábava s harmonikářem a hudbou

Doplňkový program – ochutnávka regionálních výrobků

2. den - čtvrtek 30. dubna

„Ohře spojuje organizace CR“

9.00 – 9. 20

CzechTourism 2015 – Ing. Jan Herget

9. 20 – 9.40

ATIC ČR – Pavel Hlaváč

9.40 – 10.00

Euroregion Krušnohoří, malé projekty pro všechny - Mgr. František Bína

10.00 – 10.10

Dotace 2014-2020 aneb co nás čeká v IROP? Ing. Pavel Hajšman, Ústecký kraj

10.10 - 10. 20

Příspěvek Ústecké sekce AHR ČR – Ing. Klára Stárek Zachariášová, Milan Nemrava

10.20 - 10.40

NWBCB a přínos pro region – Ing. Radana Kubíčková

10.40 – 11.00

Online trendy v oblasti ubytování – Jan Halíř, Hotel Solutions

11.00 - 11.20

Coffee break

„Ohře spojuje regionální značky“

11.20 – 11.40

Regionální produkty Ústeckého kraje - Mgr. Petra Ludwigová, Ústecký kraj

11.40 – 12.00

Račetická cibule a její Slavnosti - Ing. Josef Ryšavý, OS přátelé Račetic a okolí

12.00 – 12.20

Pivovar v Kynšperku n. Ohří včera, dnes a zítra - Radek Vomočil, Kynšperský pivovar

12.20 – 12.40

Ruční papír z Litoměřic - Ing. Irena Štyrandová, Dílna ručního papíru Litoměřice

12.40 – 12.45

Závěr konference

12.45 –

Oběd

MENU

Přihláška na konferenci

Přihláška na nadcházející konferenci Stop and Stay bude uveřejněna včas před konáním konference.

Kontaktní informace

info@stopandstay.cz
www.stopandstay.cz
tel.: +420 840 654 654

Partneři akce

Logo

Navštivte také

ccr
hrad
© 2013-2018 Stop and Stay  |  Všechna práva vyhrazena
Webdesign skit.cz  |  Design od ingrove.com