Časový harmonogram

PROGRAM KONFERENCE STOP AND STAY 2017

Téma: Voda, kolo, film spojuje…STŘEDA

26. DUBNA – DEN 1.

17.00 – 18.30

Ubytování

18. 30 - 19.30

Setkání na zámku v Klášterci nad Ohří

19.30 – 20.30

Společenský večer

Divadelní spolek KLAS – procházka městem „Tajemství klášterecké historie“

ČTVRTEK

27. DUBNA – DEN 2.

8.30 -9.00

Prezence účastníků konference

8.45 - 9.00

Tisková konference

9.00 - 9.30

Slavnostní zahájení

Úvodní slovo Ing. Štefan Drozd, starosta města Klášterec nad Ohří

Úvodní slovo Jaroslav Špička, předseda Správní rady Destinační agentury Dolní Poohří

Úvodní slovo PhDr. Ing. Zdeněk  Matouš, Ph.D., MBA

Úvodní slovo Mgr. Martin Šlajchrt, CzechTourism

Úvod do 1. dne konference – moderátor Ing. Jan Tlučhoř Ph.D., Katedra marketingu, obchodu a služeb, ZČU Plzeň

„… VODA“ - inspirace marketingem oblastí spojených s vodou

9.30 - 9.50

Zimní areál Alšovka - Vladimír Klíma, Bc. Adéla Václavíková, město Klášterec nad Ohří

9. 50 - 10.10

500 let požáru v Lounech - Mgr. Blanka Tomášková, město Louny

10.10 - 10.30

Kamencové jezero - Mgr. Markéta Löblová Spěváčková, město Chomutov

10.30 - 10.50

Ohře rybářská - Mgr. František Sajdl, Rybářský svaz Žatec

10.50 - 11.10

Pohádkové Poodří, Bc. Pavlína Ambrosch - Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s.

 

Diskuse

11.10 - 11.20

Coffee break

 „… KOLO“ - s kolem okolo řek

11.20 -11.40

Projeďte Schwarzenberské Lounsko na kole - Bc. Vít Pávek, zámek Nový Hrad Jimlín

11.40 -12.00

Rozvoj cykloturistiky na Kadaňsku - PaedDr. Jiří Kulhánek, město Kadaň

12.00 - 12.20

Labská stezka v regionu Brána do Čech a její další rozvoj - Luděk Jirman, Michal Horáček, Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

12.20 - 12.40

Cykloprojekty Nadace Partnerství - Bc. Ondřej Nejedlý, Nadace Partnerství

 

Diskuse

12.40 -13.25

Oběd

„…FILM“ -

13.25 - 14.05

Tajemství sedmi kaplí - Filmový realizační tým z Klášterce nad Ohří

14.05- 14.25

Česká filmová kancelář - Nela Cajthamlová, Czech Film Commission

14.25 - 14.45

Filmová kancelář Ústeckého kraje, Bc. Barbora Hyšková, Krajský úřad Ústeckého kraje

14.45 - 15.05

Žatec - město chmele a filmu - Ing. Karel Havelka, MBA, město Žatec

15.05 - 15.25

Litoměřice ve filmu - CCR Litoměřice

15.25 - 15.45

Krásný dvůr - zámek Starých časů - Mgr. Michaela Hofmanová, kastelánka zámku

15.45 - 16.05

Filmová tvorba z  Kadaně - Mgr. Jan Losenický, město Kadaň

 

Diskuse

16.05 - 16.25

Předpremiéra krátkého filmu o Dolním Poohří - Jaromír Malý, kameraman

16.30

Závěr konference, coffee break

 

MENU

Přihláška na konferenci

Přihláška na nadcházející konferenci Stop and Stay bude uveřejněna včas před konáním konference.

Kontaktní informace

info@stopandstay.cz
www.stopandstay.cz
tel.: +420 840 654 654

Partneři akce

Logo

© 2013-2018 Stop and Stay  |  Všechna práva vyhrazena
Webdesign skit.cz  |  Design od ingrove.com