O konferenci

Proč se konference pořádá? Kde se zrodil nápad pro pořádání konference o cestovním ruchu? Proč se po 5 letech konference přesunula ze svého rodiště?

Konference cestovního ruchu „Stop and Stay“ vzešla z projektu přispívajícího k rozvoji cestovního ruchu v regionu pod názvem Litoměřice známé před i za svými hradbami, na který byla z Regionálního operačního programu Severozápad poskytnuta dotace ve výši více než 4 milióny korun. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny propagační materiály Litoměřic a regionu, byla zpracována marketingová studie cestovního ruchu v regionu, byl zpracován cyklistický a turistický generel. Litoměřické infocentrum získalo v rámci projektu zvukové průvodce audioguide, zařízení GPS a bylo vybaveno multimediální prezentační technikou. Součástí celého projektu bylo také uzavření důležitých partnerství. 

Počátek Stop and Stay se datuje k roku 2009, kdy se konal první ročník v Litoměřicích v Domě kultury pod záštitou tehdejšího místopředsedy vlády pro evropské záležitosti RNDr. Alexandra Vondry, hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a starosty města Litoměřic Mgr. Ladislava Chlupáče. 

V roce 2011 se konference přesunula do nových prostor - Hradu Litoměřice a do roku 2013 slavila úspěchy s tématy - Inspirujme se navzájem nebo Voda nás spojuje.

V roce 2013 tak naplnil projekt svou udržitelnost, ale stále "živ a zdráv" pokračuje ve svém cíli a tím je PODPORA TURISMU A ROZVOJE TURISTICKÉHO RUCHU V REGIONU.

MENU

Přihláška na konferenci

Přihláška na nadcházející konferenci Stop and Stay bude uveřejněna včas před konáním konference.

Kontaktní informace

info@stopandstay.cz
www.stopandstay.cz
tel.: +420 840 654 654

Partneři akce

Logo

© 2013-2018 Stop and Stay  |  Všechna práva vyhrazena
Webdesign skit.cz  |  Design od ingrove.com